Stora Journalistpriset

 • 20-talet
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
 • 10-talet
 • 00-talet
 • 90-talet
 • 80-talet
 • 70-talet
 • 60-talet
  • 1969
  • 1968
  • 1967
  • 1966

1967

Dagspress

Vinnare

Grekland före, under och efter militärkuppen

Dagens Nyheter
Agne Hamrin

Annan Periodisk Press

Vinnare

En modernare Vi

Örjan Wallqvist

Delat Pris: Annan Periodisk Press

Vinnare

Veckans Affärer

Lars Eklund

Jury

Hans Backman
Sven Broman
Börje Dahlqvist
Gunnar Hambræus
Elsa Mossner
Gustaf von Platen
Sven-Gunnar Särman
Sven Sörmark
Sven Wallin
Marianne Zetterström
Albert Bonnier jr
Om personuppgifter