Stora Journalistpriset

 • 20-talet
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
 • 10-talet
 • 00-talet
 • 90-talet
 • 80-talet
 • 70-talet
 • 60-talet
  • 1969
  • 1968
  • 1967
  • 1966

1967

Dagspress

Vinnare

Grekland före, under och efter militärkuppen

Dagens Nyheter
Agne Hamrin

Annan Periodisk Press

Vinnare

En modernare Vi

Örjan Wallqvist

Jury

Hans Backman
Sven Broman
Börje Dahlqvist
Gunnar Hambræus
Elsa Mossner
Gustaf von Platen
Sven-Gunnar Särman
Sven Sörmark
Sven Wallin
Marianne Zetterström
Albert Bonnier jr
Om personuppgifter