Stora Journalistpriset

Grekland före, under och efter militärkuppen

Vinnare av Dagspress 1967

Publicering

Dagens Nyheter

Agne Hamrin
Juryns motivering
"För kunskapsrikt och med stilistisk briljans fullgjort sin uppgift att nyhetsmässigt skildra situationen i Grekland före, under och efter militärkuppen 1967."
Om personuppgifter