Stora Journalistpriset

Om priset

Stora Journalistpriset är Sveriges mest prestigefyllda pris för journalister. Det instiftades 1966 och delas ut av Bonnier AB för att främja goda yrkesprestationer inom journalistiken.

Priset delas årligen ut i fem klasser:

  • Årets Avslöjande
  • Årets Berättare
  • Årets Förnyare
  • Årets Röst
  • Lukas Bonniers Stora Journalistpris

I de fyra förstnämnda klasserna väljer juryn först tre nomineringar i varje priskategori. Vilka som blivit nominerade offentliggörs vid en särskild ceremoni några veckor innan prisutdelningen. Juryn tar sedan det slutliga beslutet om vinnare på ett möte samma dag som prisutdelningen sker.

Lukas Bonniers Stora Journalistpris delas ut till en journalist som under lång tid visat prov på skicklighet och framstående journalistisk gärning.

Prissumman i varje kategori är 100 000 kronor.

Juryn

Juryn består av 12 ordinarie ledamöter från hela Mediesverige. Dessa är framstående och kunniga journalister från olika medieslag och ofta konkurrerande företag, med stor erfarenhet och allmän klokskap. Att bli invald i Stora Journalistprisets jury är ett hedersuppdrag.

Jurymedlemmarna sitter invalda i tre år på personliga mandat, som kan förlängas med ett år. När arbetet börjar delas juryn in i tre arbetsutskott med fyra ledamöter i varje. Dessa föreslår tre nominerade kandidater i priskategorierna Årets Berättare, Årets Förnyare och Årets Avslöjande. Från varje arbetsutskott föreslås också kandidater till kategorin Årets Röst, som ska tillfalla den som under året med egensinne gjort avtryck i journalistiken, samt till Lukas Bonniers Stora Journalistpris, som ska tillfalla en journalist som under lång tid visat prov på skicklighet och framstående journalistisk gärning. Besluten om vilka som blir nominerade och vinnare fattas alltid av hela juryn gemensamt.

Nuvarande ordförande i juryn är Jonas Bonnier. Ordförande röstar enbart om det krävs en utslagsröst. Verkställande ledamot är Magnus Janson, utan rösträtt.

Historik

I början av 1950-talet såg bokförläggare Albert Bonnier Jr ett behov av att formalisera och rensa i floran av spontant utdelade belöningar, samtidigt som han önskade stimulera den journalistiska yrkesskickligheten vid tidskriftsförlaget Åhlén och Åkerlund, “den goda pennan”, som han uttryckte det. Tillsammans med sina närmaste medarbetare tog han fram utmärkelsen som kom att kallas Åhlén & Åkerlunds Tidskriftsstipendium.

Internpriset instiftades 1953 och fanns kvar fram till 1966 då det omvandlades till Stora Journalistpriset och öppnades för goda journalistiska insatser inom hela den svenska pressen.

2001 instiftade Bonnier AB Stora Journalistpriset i Finland. 

Prisutdelning

Stora Journalistprisets prisceremoni äger enligt traditionen årligen rum i slutet av november i Stockholm. 200 av Sveriges främsta journalister och mediechefer samlas till galakvällen. Varje år gästas Stora Journalistprisets prisceremoni av en eller flera gäster. Flera av världens tyngsta journalister och medieprofiler har stått på scen i och intervjuats av Stora Journalistprisets programledare. 2016 firade priset 50 år och galan hölls på Grand Hôtel. 

Läs mer om bestämmelserna som rör priset här!

Om personuppgifter