Stora Journalistpriset

Om personuppgifter

När du skickar in ditt förslag på nominering till Stora Journalistpriset så accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter.

Stora Journalistpriset delas ut av Bonnier AB, som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och för de personuppgifter som lämnas via nomineringsformuläret.

Ändamålet med personuppgiftshanteringen är att möjliggöra nominering till Stora Journalistpriset inom fem kategorier. Vi kommer inte lämna dina personuppgifter vidare till juryn, ej heller till tredje part eller använda dem i något annat ändamål än att kommunicera med dig om vi vill ha kompletterande uppgifter kring ditt nomineringsförslag.

De uppgifter du lämnar här, eller skickar in på annat sätt, lagrar vi digitalt under de legala grunderna samtycke och intresseavvägning. Efter att Stora Journalistpriset har delats ut i slutet av november raderas dina personuppgifter ur systemet utan fördröjning.

Om du har frågor om vår personuppgiftbehandling kan du kontakta oss via e-post info (at) storajournalistpriset (punkt) se

Om personuppgifter