Stora Journalistpriset

Tillbaka

Bo Carlsson


1971

Dagspress

Vinnare

Omläggningen av GHT

Göteborgs Handels- och Sjöfarts- Tidning
Bo Carlsson
Om personuppgifter