Stora Journalistpriset

Omläggningen av GHT

Vinnare av Dagspress 1971

Publicering

Göteborgs Handels- och Sjöfarts- Tidning

Bo Carlsson
Juryns motivering
"För omläggningen av GHT till en selektiv dagstidning med inriktning på analys, bakgrundsteckning och uppföljning av samhällsfrågor. Ett försök att trygga andratidningens framtid."
Om personuppgifter