Stora Journalistpriset

Verklighetsskildringen i radio

Vinnare av Radio 1985

Publicering

Riksradion

Jörgen Cederberg
Juryns motivering
"För hans programserie om radioreportagets historia, där han med erfarenheter från sin mångåriga och mångsidiga radioverksamhet skapade en syntes av hur "verklighetsskildringen i radio" utvecklats under sex decennier. Att han även lyckades förnya en traditionell programform gav ytterligare en dimension åt serien."
Om personuppgifter