Stora Journalistpriset

Unik redaktionell policy

Vinnare av Dagspress 1982

Publicering

Länstidningen Östersund

Christer Sjöström
Juryns motivering
"För att han som redaktionssekreterare utformat och genomfört en ny redaktionell policy för en andratidning i starkt underläge. Tack vare en konsekvent satsning på en spännande, lokalt förankrad nyhetsjournalistik har Länstidningenunder 1982 blivit förstatidning i såväl spridningsområdet som på utgivningsorten - en unik prestation i nutida svensk dagspress."
Om personuppgifter