Stora Journalistpriset

Underhållningsjournalistiken renässans

Vinnare av Dagspress 1986

Publicering

Aftonbladet

Amelia Adamo
Juryns motivering
"För hennes förnyelse av service- och underhållningsjournalistiken i Aftonbladet,speciellt dess söndagstidning, där hon på ett lyckosamt sätt förmått förena det bästa ur vecko- och kvällspress."
Om personuppgifter