Stora Journalistpriset

Sven Roland Engström och Karsten Erichs

Vinnare av Hedersomnämnande 1980

Publicering

Radio Stockholm och Radio Malmöhus

Sven Roland Engström
Karsten Erich
Juryns motivering
"För deras förmåga att genom aktiv nyhetsinformation, enkannerligen inom trafiksektorn, visa lokalradions särart och möjligheter."
Om personuppgifter