Stora Journalistpriset

Serie av medicinska bilagor

Vinnare av Veckotidningar 1980

Publicering

Hemmets Journal

Kerstin Löfberg
Juryns motivering
"För hennes förmåga att i en uppmärksammad serie av medicinska bilagor smälta samman komplicerade medicinska sammanhang med veckopressens journalistiska krav på lätttillgänglighet."
Om personuppgifter