Stora Journalistpriset

Reportageserie om narkotika

Vinnare av Dagspress 1976

Publicering

Göteborgs-Posten

Rolf Svensson
Juryns motivering
"För hans uppmärksammade reportageserie om narkotika. Artikelserien belyser heroinsituationen, pekar på faran och de misstag som gjorts i Västeuropa och USA. Han har på ett inträngande sätt redovisat narkotikans väg i Europa, finansieringen, smuggelmetoder, polis- och tullmyndigheters motåtgärder samt rehabiliteringsmetoder."
Om personuppgifter