Stora Journalistpriset

Reportage från flyktinglägret Tel al Zataar

Vinnare av Annan periodisk press 1976

Publicering

Se

Anders Hasselbohm
Juryns motivering
"För hans reportage från den dramatiska belägringen av flyktinglägret Tel al Zataar i Libanon. Denna prestation utfördes under lång tid under kaotiska förhållanden och med fara för eget liv och kulminerade i en internationellt uppmärksammad intervju med den svårt skadade svenskan Eva Ståhl."
Om personuppgifter