Stora Journalistpriset

Rapporter från Mellersta Östern och Rumänien

Vinnare av Radio 1990

Publicering

SR-Ekoredaktionen

Titti Nylander
Juryns motivering
"Hon har i sina rapporter från Mellersta Östern och Rumänien förenat distans med engagemang och därigenom förmedlat en begriplig och åskådlig bild av komplicerade politiska skeenden."
Om personuppgifter