Stora Journalistpriset

Med "Puss på äventyr" och "Svenska rättegångar"

Vinnare av Annan periodisk press 1975

Publicering

Tidningen Vi

Lars Westman
Juryns motivering
"För att han på ett utomordentligt inträngande, roande och socialt engagerande sätt skildrat den svenska vardagen i de under året publicerade serierna "Med Puss på äventyr" och "Svenska rättegångar"."
Om personuppgifter