Stora Journalistpriset

Överraskande journalistik

Vinnare av Fack-, special- och organisationstidningar 1985

Publicering

Resumé

Mats Ekdahl
Juryns motivering
"Genom okonventionell redigering och överraskande angreppsvinklar har han lyckats göra allmänintressanta personer, företeelser och idéströmningar angelägna."
Om personuppgifter