Stora Journalistpriset

Orädd konsumentupplysning

Vinnare av TV 1980

Publicering

TV1

Charlotte Reimerson
Juryns motivering
"För hennes intensiva, orädda och journalistiskt genomarbetade konsumentupplysning."
Om personuppgifter