Stora Journalistpriset

Obunden och analyserande nyhetstidning

Vinnare av Fack-, special- och organisationstidningar 1981

Publicering

Tempus

Jens Sundberg
Juryns motivering
"För hans personliga initiativ att starta en obunden analyserande nyhetstidning, som i ett enkelt utförande ger ett brett internationellt perspektiv."
Om personuppgifter