Stora Journalistpriset

Nyskapande ekonomijournalistik

Vinnare av Affärs-, fack- och organisationstidningar 1990

Publicering

Bizniz

Stefan Mehr
Juryns motivering
"För hans nydanande insats inom den ekonomiska journalistiken både som redaktör och skribent."
Om personuppgifter