Stora Journalistpriset

Medix

Vinnare av TV 1994

Publicering

Kanal 1, Sveriges Television

Karin Wilhelmson
Håkan Bengtsson
Juryns motivering
"För att de i programserien Medix utvecklat enmedicinsk journalistik med seriös folklighet och medkänslamen utan sentimentalitet."
Om personuppgifter