Stora Journalistpriset

Kunnighet och nyhetsskärpa

Vinnare av Dagspress 1985

Publicering

Tidningarnas Telegrambyrå

Sven Thiessen
Juryns motivering
"Han har länge burit upp det politiska reportaget på TT och förmått till en fast helhet kombinera områdeskunnande, balans och nyans med nyhetsskärpa. Partiledarintervjuerna valåret 1985 gav åt TT en egen profil med en journalistik, som framförallt skilde sig från det allmänna tonläget i valreportaget."
Om personuppgifter