Stora Journalistpriset

Kriminaljournalistik

Vinnare av TV 1984

Publicering

Malmö- TV

Jan Guillou
Juryns motivering
"För hans kraftfulla kriminaljournalistik, präglad av sanningslidelse och långt driven källkritik. Med stark individualistisk framtoning och stor självkänsla har han gjort allmänheten uppmärksam på olika rättsfall, som förts vidare till juridiska instanser och i ett fall lett till en total omprövning av tidigare domslut."
Om personuppgifter