Stora Journalistpriset

Insatser under Olympiaåret 1984

Vinnare av Radio 1984

Publicering

Radiosporten, Sveriges Radio

Radiosporten
Juryns motivering
"För dess lysande insatser under Olympiaåret 1984, då redaktionen med iver och imponerande professionalism förmedlat ögonblickets triumfer och nederlag från sportens arenor."
Om personuppgifter