Stora Journalistpriset

Humorn och den politiska satiren

Vinnare av Fack-, special- och organisationstidningar 1982

Publicering

Grönköpings Veckoblad

Gunnar Ljusterdal
Juryns motivering
"För att han både som skribent och redaktör förvaltat och vidare utvecklat en svår journalistisk genre: humorn och den politiska satiren. Under valåret 1982 har detta speciellt manifesterats i speglingen av fonddebatten."
Om personuppgifter