Stora Journalistpriset

Här är Ditt liv

Vinnare av TV 1981

Publicering

SVT-Malmö

Lars Holmqvist
Juryns motivering
"För att han som projekt- och programledare för "Här är Ditt liv" utvecklat en för svensk TV ny journalistisk presentationsform, som i sig förenar värme, humor, spänning och överraskning."
Om personuppgifter