Stora Journalistpriset

Händelserna i Iran

Vinnare av Radio 1981

Publicering

Dagens Eko

Agneta Ramberg
Juryns motivering
"För att hon under året med stor journalistisk skicklighet, ofta under exceptionellt svåra arbetsförhållanden, rapporterat om och analyserat de dramatiska händelserna i Iran."
Om personuppgifter