Stora Journalistpriset

Framgångsrik sportjournalistik

Vinnare av Dagspress 1990

Publicering

Sydsvenska Dagbladet

Åke Stolt
Juryns motivering
"För att han med integritet och stilistisk säkerhet satt in sportjournalistiken i samhällsdebatten."
Om personuppgifter