Stora Journalistpriset

För hög kvalité och engagemang

Vinnare av Radio 1994

Publicering

Sveriges Radio, Göteborg

Tomas Tengby
Juryns motivering
"För ett direkt tilltal som med höga krav på kvalité skapar närkontakt med radiopubliken."
Om personuppgifter