Stora Journalistpriset

Enveten granskning

Vinnare av Radio 1986

Publicering

Riksradion

Erik Fichtelius
Juryns motivering
"Han har med egensinne och metodisk envetenhet granskat myndigheter, näringsliv och organisationer."
Om personuppgifter