Stora Journalistpriset

En ny form av bildjournalistik

Vinnare av Fack-, special- och organisationstidning 1986

Publicering

Ingenjörsförlaget

Christer Larsson
Juryns motivering
"För att han tidigt insett möjligheterna att utnyttja satellitfotografering med tillhörande datorbaserad bildbehandling och därigenom skapat en ny form av bildjournalistik, som under året väckt internationell uppmärksamhet."
Om personuppgifter