Stora Journalistpriset

En förnyelse av Femina-stilen

Vinnare av Populärpress 1985

Publicering

Femina Månadens Magasin

Stina Norling
Märit Lindstrii
Juryns motivering
"De har återupplivat den klassiska Femina-stilenpräglad av god smak och kvalitetsmedveten bildpresentation.Under detta år har dessutom artikelmaterialet i tidningen utökats på ett sätt som homogent ansluter till fackmaterialet."
Om personuppgifter