Stora Journalistpriset

Den amerikanska energiförsörjningen

Vinnare av Radio och TV 1976

Publicering

SR

Erik Bergsten
Juryns motivering
"För fem program i Tekniskt magasin våren 1976 kring den amerikanska energiförsörjningen. Ett professionellt genomfört omfattande researcharbete lade grunden till denna reportageserie. Hans nyhetsjournalistiska behandling av ett högaktuellt material gjorde detta svårförståeliga område helt begripligt för TV-tittarna."
Om personuppgifter