Stora Journalistpriset

De svenska kommunerna

Vinnare av Fackpress 1994

Publicering

Kommun Aktuellt

Lars Longueville
Torbjörn von Krogh
Juryns motivering
"För deras förmåga att spegla de svenska kommunernai en tid av systemskifte och europeisering."
Om personuppgifter