Stora Journalistpriset

Aktiverat nyhetsjournalistiken

Vinnare av Fack-, special- och organisationstidningar 1980

Publicering

Köpmannen, LO-tidningen och SAF-tidningen

Magnus Briggert
Elon Johansson
Janerik Larsson
Juryns motivering
"De har aktiverat nyhetsjournalistiken i traditionella organisationstidningar, vitaliserat och fördjupat det redaktionella innehållet."
Om personuppgifter