Stora Journalistpriset

När offret blir förövare

Vinnare av Radio 2000

Publicering

Frilans

Karine Mannerfelt
Juryns motivering
"För att hon i ”När offret blir förövare” med sitt långa perspektiv på Kosovokonflikten inträngande förmått skildra hur maktbalansen mellan serber och albaner förändrats."
Om personuppgifter