Stora Journalistpriset

Journalistik för den enskilde

Vinnare av Fackpress 1996

Publicering

Privata Affärer

Anders Andersson
Juryns motivering
"För att i en tid av växande ekonomisk oro ha utvecklat en journalistik som envist ställt sig på den enskilda människans sida."
Om personuppgifter