Stora Journalistpriset

Handläggningen av Estonia

Vinnare av Populärpress 1996

Publicering

Moderna Tider

Maria Carlshamre
Juryns motivering
"För hennes undersökande reportage som starkt bidrog till att förändra regeringens och myndigheternas handläggning av Estonias övertäckning."
Om personuppgifter