Stora Journalistpriset

En mångsidig talang

Vinnare av Populärpress 1988

Publicering

Frilans

Stefan Andhé
Juryns motivering
"Stefan Andhé fullföljer en skribenttradition inom svensk populärpress. Hans mångsidiga talang som reporter och kåsör har under året lett till ett antal uppmärksammade och starkt engagerande artiklar i olika vecko- och månadstidningar."
Om personuppgifter