Stora Journalistpriset

Bristande omsorg för äldre

Vinnare av TV 1997

Publicering

SVT - Rapport

Karin Swärd
Juryns motivering
"För hennes avslöjande om vanvård av äldre, som omedelbart kom att dominera samhällsdebatten."
Om personuppgifter