Stora Journalistpriset

Senaste händelser

Jury 2022

Magnus Janson
Jonas Bonnier
Christer El-Mochantaf
Karin Pettersson
Anna-Sofia “Fia” Wirén
Josef el Mahdi
Jörgen Huitfeldt
Anton Berg
Birgitta Forsberg
Irena Pozar
Jon Mauno Pettersson
Hanna Grahn
Unn Edberg
Charlotta Friborg
Nils Hanson
Om personuppgifter