Stora Journalistpriset

Anna Lindberg

Tidigare publisher och ansvarig utgivare för Östgöta Media

Född

 1974 i Kongo-Kinshasa

Bor

 i Linköping

Arbetar

 Tidigare publisher och ansvarig utgivare för Östgöta Media som består av fem regionala/lokala morgontidningar (bland andra Corren och Norrköpings Tidningar) i Östergötland och norra Småland.

Intressen 

Människor och litteratur som utmanar och fördjupar.

Bakgrund

 Har arbetat med lokaljournalistik hela yrkeslivet, men i en mängd olika roller webbchef, nöjes- och bilageredaktör, TV-programledare, redaktionell utvecklingschef inom NTM-koncernen, chefredaktör för Corren och nu publisher på Östgöta Media. Fokuserar på spänningsfältet mellan journalistik, teknik och affär.

Om personuppgifter