Stora Journalistpriset

Anna Lindberg

Suppleant

Född

1974 i Kongo-Kinshasa

Bor

i Linköping

Arbetar

Publisher och ansvarig utgivare för Östgöta Media som består av fem regionala/lokala morgontidningar (bland andra Corren och Norrköpings Tidningar) i Östergötland och norra Småland

Intressen 

Människor och litteratur som utmanar och fördjupar

Bakgrund

Har arbetat med lokaljournalistik hela yrkeslivet, men i en mängd olika roller webbchef, nöjes- och bilageredaktör, TV-programledare, redaktionell utvecklingschef inom NTM-koncernen, chefredaktör för Corren och nu publisher på Östgöta Media. Fokuserar på spänningsfältet mellan journalistik, teknik och affär.

Om personuppgifter