Stora Journalistpriset

Juryns första samling

Svenska akademien har sin ärtsoppa - juryn för Stora Journalistpriset kör med sparris.

Vit vårsparris från Tyskland är traditionen när juryn möts för första gången varje år på Bonniers Nedre Manilla för att inleda arbetet med Stora Journalistpriset. I år var det dessutom ovanligt många ny jurymedlemmar som skulle sätta sig in i arbetet. Magasinet Fokus chefredaktör Martin Ahlquist och SVT:s Karin Hübinette hade avgått ur juryn, och istället tog radiojournalisten Roger Dackegård på produktionsbolaget Filt och kolumnisten och frilansjournalisten Jan Gradvall plats vid bordet. Med på mötet var också de nya suppleanterna Sîlan Diljen, Sveriges Radio, Maria Trägårdh, Aftonbladet, och Mattias Göransson, Magasinet Filter. De tre suppleanterna har alla antingen vunnit journalistpriset själva eller nominerats. Jurymedlemmarna sitter vanligtvis i tre år, ibland blir det ett extra år.

Juryns vårmöte är viktigt för att sätta sig in i arbetet och kunna påverka rutinerna. Juryn arbetar i olika utskott, och när besluten ska fattas om nominerade och vinnare, står alla i juryn bakom beslutet och ska vara väl insatta.

  • Juryarbetet bygger väldigt mycket på teamwork och därför är vårmötet så viktigt för att alla ska träffas och lära känna varandra, säger juryns verkställande ledamot Stefan Mehr, som i olika roller har arbetat med Stora Journalistpriset sedan 1997, och tillsammans med ordförande Jonas Bonnier sätter ihop den nya juryn.
  • När det är deadline den sista september brukar nomineringarna rasa in i de olika klasserna. Då är det stressigt och mycket jobb för alla i de enskilda utskotten. Samtidigt är det viktigt att kommunikationen mellan utskotten fungerar så att alla vet vad som är på gång.
  • Juryledamöterna väljs på personliga meriter och är inte där som representanter för sina arbetsgivare. Samtidigt är det viktigt att alla medieslag och många olik kompetenser finns med i juryn. Jag tror alla som sitter i juryn är oerhört stolta över att vara med när de tittar runt bordet. Vilka stjärnor! Det är ett glansfullt gäng av journalister.

Sista nomineringsdag är den 1 oktober, men nomineringar kan skickas in när som helst under året. Vem eller vilka tycker du ska få priset i år?

Om personuppgifter