Stora Journalistprisets hedersdiplom

I anslutning till FN:s internationella barnår utdelas Stora Journalistprisets hedersdiplom.

Juryns motivering

"Bamse, Rune Andreasson
Kamratposten, Margareta Toss
Småfolket, Ulla Tengling
som i barntidningar på ett unikt sätt lyckats förena pedagogik med för barn underhållande journalistik."

"Åke Blomström, Sveriges Riksradio för idé och genomförande av 'barndagen' i svensk radio i oktober 1979."

"Bengt Fahlström, Sveriges TV Malmö för hans förmåga att journalistiskt förmedla nyheter för barn."

Rune Andreasson Rune Andreasson
Margareta Toss Margareta Toss
Ulla Tengling Ulla Tengling
Åke Blomström Åke Blomström
Bengt Fahlström Bengt Fahlström