En utveckling av den politiska debatten

Pristagare år 1988 i kategorin Radio: Inger Arenander och Thomas Hempel, Ekoredaktionen

Juryns motivering

"De har i sina samspelta utfrågningar av partiledarna inför valet utvecklat den politiska journalistiken. Med väl underbyggda kunskaper och icke förutsägbara frågor har de gjort den politiska debatten mer begriplig och angelägen."

Inger Arenander Inger Arenander
Thomas Hempel Thomas Hempel