Underhållningsjournalistiken renässans

Pristagare år 1986 i kategorin Dagspress: Amelia Adamo, Aftonbladet

Juryns motivering

"För hennes förnyelse av service- och underhållningsjournalistiken i Aftonbladet, speciellt dess söndagstidning, där hon på ett lyckosamt sätt förmått förena det bästa ur vecko- och kvällspress."

Amelia Adamo Amelia Adamo