För integrationen av journalistik och nätgemenskap

Pristagare år 1999 i kategorin Nya medier: Anna Toss och Peder Finnsiö

Juryns motivering

"För att ha skapat en kombination av journalistik och aktiv nätgemenskap."

Anna Toss Anna Toss
Peder Finnsiö Peder Finnsiö