Radio Ellen

Pristagare år 1992 i kategorin Radio:  Isa Edholm, Sveriges Riksradio, Umeå

Juryns motivering

"För verklighetsnära och engagerad radiojournalistik. Hennes tioåriga skapelse, Radio Ellen, framstår som banbrytande i en tid då radion alltmer vänder sig till speciella lyssnargrupper."

Isa Edholm Isa Edholm