Amelia Adamo

Pristagare år 2003 i kategorin Lukas Bonniers Stora Journalistpris: Amelia Adamo

Juryns motivering

"För att outtröttligt och i muntert samspel med sina läsare lyft upp kvinnofrågor till var mans angelägenhet."

Amelia Adamo Amelia Adamo

Pressbilder

Amelia 1.jpg