CP-Magasinet

Pristagare år 2004 i kategorin Årets Avslöjande: Marcos Hellberg, Jonas Franksson och Olle Palmlöf, SVT Väst

Juryns motivering

"Med humor, värme och utan omskrivningar skildrar CP-Magasinet på ett nyskapande sätt livet för en utsatt grupp på dess egna villkor."

Marcos Hellberg Marcos Hellberg
Jonas Franksson Jonas Franksson
Olle Palmlöf Olle Palmlöf

Pressbilder

CP-Magasinet1.jpg